20 ของดี สุดยอดของ อ.ต.ก.ที่คุณห้ามพลาด

กระเช้าของดี อ.ต.ก.ผู้ให้สุขใจ ผู้รับสุขกาย

อาหารปรุงสุก

อาหารทะเลสด

ผลไม้แปรรูป

เครื่องดื่ม

เครื่องใช้และของที่ระลึก

โครงการในพระราชดำริ 906

โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

โครงการหลวงดอยคำ

ท่องเที่ยวชุมชน วิถีคนทุเรียน

อ.ต.ก. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

101 Thanon Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

  • 02 279 2080-9
  • 02 279 2080-9